VIP saloni

Za potpunu ponudu kongresnog businessa hotel Central pored kongresne dvorane posjeduje i tri elegantna VIP salona različitih veličina. Reprezentativni i moderno opremljeni prostori VIP salona su prilagodljivi različitim namjenama.

Bilo da se radi o prijamima, edukacijama ili poslovnim sastancima ovi saloni, uz našu kvalitetnu ugostiteljsku podršku, nude potpunu uslugu koja vam omogućuje ostvarenje vašeg cilja...